Att översätta är att överföra en skriftlig text från ett språk till ett annat.

Jag pluggade en kandidatexamen i Översättning och Tolkning på Universidad de Murcia, med kombinationsspråk från engelska, franska och italienska till spanska. Eftersom jag har bott i Sverige sen 2014 och har pluggat och haft direktkontakt med svenskan under dessa år, har jag också möjligheten att jobba med kombinationsspråket från svenska till spanska.

Mina ämnesområden är samhällskunskap, marknadsföring, ekonomi, juridik, kulturmedicin och skönlitteratur. Vänligen kontakta mig för att få mer information om vilka språkkombinationer som gäller för varje ämnesområde.

Jag erbjuder flera tjänster inom medieöversättning: undertextning, översättning till dubbning, översättning till lektorsdubbning, transkribering samt anpassning.

  • Att undertexta är att lägga text nederst i bildruta med vad personerna som pratar på bilden säger. Det kan stå på samma språk som personen pratar eller på ett annat språk.
  • Att dubba är att ta bort dialogspåret som finns i filmen och ersätta det med ett annat där dialogen är översatt till målspråket.
  • Att lektorsdubba är att tona ner dialogspåret och sätta ovanpå dialogspåret som är översatt till målspråket. 
  • Att transkribera är att få ett talat språk utskrivet som text. Det kan också hänvisa till att återge en konventionell skriven text till blindskrift.
  • Att anpassa är att modifiera översättningen utifrån de begränsningar som varje översättningsform presenterar.

Jag har haft specifikt och riklig utbildning om alla områden både i kandidatutbildning samt i masterutbildning i medieöversättning. Det betyder att jag vet hur man använder programvaror till undertextning (jag har jobbat med Aegisub) och vilka begränsningar det finns när man översätter till de olika formerna. Jag har även jobbat som praktikant på Mas Traducciones med översättningar till lektorsdubbning.

Jag jobbar med kombinationsspråk från svenska, engelska, franska och italienska till spanska. Transkribering är tillgänglig på spanska samt från alla språk till blindskrift.

Lokalisering kan vara en del av översättningsprocessen och det består av att kulturellt anpassa ett innehåll efter lokala förhållanden (det kan vara, till exempel, maträtter eller ordspråk). Man brukar också associera lokalisering med översättning av webbsidor och programvaror, därför att det är i såna kanaler där det är vanligt att anpassa innehåll till potentiella kunder från andra länder. I sådana fall behöver man även identifiera och vara uppmärksam på det märkspråket (HTML, till exempel) eller det programspråket (JavaScript, till exempel) som är bland innehållet.

Jag har haft specifikt utbildning om lokalisering både i kandidatexamen samt i masterexamen i medieöversättning. Det betyder att jag har kunskap om några programvaror eller webbtjänster, som SDL Trados eller Lokalise, som man brukar använda när en översättning presenterar mycket lokalisering. Jag har även använt sådana programvaror med företagen Once Upon och Loomis-Pay. Jag håller mig också uppdaterad på de olika språk som jag jobbar med för att hitta det bästa översättningsalternativet till ursprungstexten.

Jag jobbar med kombinationsspråk från svenska, engelska, franska och italienska till spanska.

Språkgranska en text är att korrekturläsa och/eller redigera en text för att förbättra den. Man kan språkgranska en vanlig text eller en översättning (det blir det sista steget i översättningsprocessen då).

Den här tjänsten är tillgänglig på spanska. Förutom att  spanska är mitt modersmål, var det obligatoriskt och viktigt på alla universitetsutbildningar som jag har pluggat att till fullo behärska det spanska språket. Jag har även en masterexamen i spanska språket, där vi jobbade mycket med språkgranskning.

Transcreation och copywriting är två tjänster som brukar vara kopplade till marknadsföringsområdet.

Transcreation är ett friare sätt att översätta. Målet är att budskapet från måltexten ska väcka i läsaren samma känslor som ursprungstexten. Avsikten, tonen och stilen är då viktigare än en trogen översättning av budskapet.

Copywriting är att skapa texter för marknadsföringsändamål.Både samarbetet med Once Upon och Loomis-Pay har hjälpt mig att utveckla båda färdigheter, eftersom målet med båda uppgifter var att erbjuda deras tjänster på ett fräsch men också professionellt sätt.

Båda tjänster är tillgängliga på spanska.

Vänligen kontakta mig för att få mer information om tjänsten.

© 2023 ALG Translations

Vi använder cookies och tredjepartscookies för att förbättra våra tjänster. Mer information om dataskyddspolicyn och cookiepolicyn.